Презентация по английскому языку на тему “мотивація” скачать бесплатно

Слайд №1

Текст слайда: Мотивація підприємництва Робота Янкової Т.С LOGO


Слайд №2

Текст слайда: На будь-якому підприємстві та у підприємництві $в цілому успіх значною мірою залежить від складу кадрів, їхніх мотиваційних стимулів. Адже кадри вирішують все. Виграє у кінцевому підсумку завжди той, у кого більш дійова мотиваційна система. У зв’язку з цим, завдання кожного початківця, бізнес-справи та вже функціонуючого підприємця — забезпечити мотивацію на відповідному рівні.


Слайд №3

Текст слайда: Мотивація це управлінська діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інши$х працівників на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації.


Слайд №4

Текст слайда: Схема моделі мотивації через потреби   Мета Поведінка (дії)   Мотиви Потреби (нестача чогось)   Результати задоволення потреб


Слайд №5

$

Текст слайда: Фактори які впливають на результати діяльності підприємства. Справедливість Визначеність Визначення заслуг Зворотний зв’язок Залученість


Слайд №6

$Текст слайда: теорії мотивації


Слайд №7

Текст слайда: Класична теорія мотивації — це теорія, згідно з якою гроші є єдиним стимулом до трудової активності.


Слайд №8

Текст слайда: Найбільший інтерес має теорія мотивації — ієрархія потреб за Маслоу


Слайд №9

$


Слайд №10

Текст слайда: Серед відомих теорій мотивації є теорія мотиваторів та гігієнічних факторів за Герцбергом. Зміст основних положень: потреби поділяються на гігієнічні фактори і мотиватори.


Слайд №11

Текст слайда: Інша теорія мотивації до трудової діяльності — це теорія мотивації за Мак-Клелландом основними положеннями якої є: існування трьох потреб, що стимулюють людину $— потреба влади, успіху та соціальна потреба; у сучасних умовах особливо важливі саме ці потреби вищого порядку, тому що потреби нижчих рівнів, як правило, вже задоволені.


Слайд №12

Текст слайда: Теорія чекань


Слайд №13

Текст слайда: Уолтер Ньюсом розвинув теорію чекань, враховуючи в ній такі фактори: спроможність впевненість складність критерії довіра відповідальність компенсація$ витрати взаємодія


Слайд №14


Еще записи

Leave a Comment