Презентация по информатике на тему “Інформаційна діяльність” скачать бесплатно

$Слайд №1

Текст слайда: Інформаційна діяльність. Основні види та напрями.


Слайд №2

Текст слайда: Згідно ст. 12 Закону України “Про інформацію” під інформаційною діяльністю розуміється сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. З метою задоволення цих потреб органи державної влади та органи місцевого і регіонального самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази і банки даних. Порядок$ їх створення, структура, права та обов’язки визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими органами державної влади, а також органами місцевого і регіонального самоврядування.


$Слайд №3

Текст слайда: Основні напрями інформаційної діяльності визначені статтею 13 Закону України “Про інформацію”. Це: $- політичний; – економічний; – соціальний; – духовний; – екологічний; – науково-технічний; – міжнародний напрями тощо. Держава гарантує свободу інформаційної діяльності в цих напрямах всім фізичним та юридичним особам в межах їх прав, функцій, повноважень і свобод. Держава постійно дбає про своєчасне створення, належне функціонування і розвиток інформаційних систем, мереж, банків даних, баз даних у всіх напрямах інформаційної діяльності.


Слайд №4

Текст слайда: У с$т. 14 Закону України “Про інформацію” законодавцем визначені основні види інформаційної діяльності. До них відносяться: одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Одержання інформації – це набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою. Використання інформації – це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Поширенн$я інформації – це розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації. Зберігання інформації – це забезпечення належного стану інформації та її $матеріальних носіїв. Зазначені види інформаційної діяльності здійснюються у порядку, передбаченому Законом України “Про інформацію” та іншими законодавчими актами в галузі інформації.


Слайд №5

Текст слайда: Для забезпечення успішного функціонування і розвитку національних інформаційних ресурсів в Україні здійснюються фундаментальні наукові дослідження в галузі інформаційної діяльності, створюються умови для здобуття професійної освіти в галузі інформаційної діяльності ч$ерез систему державних та комерційних навчальних закладів. Порядок створення навчальних закладів інформаційного напряму (журналістики, статистики, бібліотечної та архівної справи, науково-інформаційної діяльності, інформатики та обчи$слювальної техніки) та принципи їх діяльності, згідно ст. 15 Закону України “Про інформацію”, визначаються Законом України “Про освіту” та іншими законодавчими актами.


Еще записи

Leave a Comment