Конспект урока “Греко-перські війни” 6 клас

Тема: Греко-перські війни.

Мета:

 • Визначити основні причини та розглянути основні битви греко-перських воєн.

 • Розвивати вмін$ня учнів працювати з контурною картою, підручником, відеоджерелами. Формувати навички аналізу конкретно історичного матеріалу, характеризувати історичні постаті.

 • Виховувати культуру спілкування, толерантність та повагу до інших народів світу. Давати моральну оцінку війнам, як способу вирішення суперечностям між людьми

Тип уроку: комбінований;

Обладнання: підручник, атлас, контурна карта, презентація «Греко-перська війна» с елементами відео фрагментами з фільмів та малюнків схем битв й зображення полководців; ноутбук та проектор;

Основні поняття та терміни: марафонська дистанція, Перший афінський морський союз.

$ Структура уроку

І. Організаційний момент. 1 хв.

ІІ. Актуалізація 6 хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 30 хв.

 1. Причини греко-перських війн.

 2. Основні події греко-перських війн.

А) Марафонська битва;$

Б) Битва при Фермопілах;

В) Сала мінська битва;

Г) Остаточна перемога греків та її значення;

 1. $ Перший Афінський морський союз.

IV. Закріплення нових знань 5 хв.

V. Підсумок уроку 2 хв.

VI. Д/З 1 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ АКТУАЛІЗАЦІЯ

Фронтальне опитування.

 1. Назвіть основні заняття жителів міст-колоній Давній Греції.

 2. Визначте поняття метрополія, агора, акрополь.

 3. Як було організовано управління Афінами.

 4. Яка сутність законів Солона.

ІІІ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Питання розглядаються за допомогою використання ПК з демонстрацією презентації, матеріал фіксується в таблицю та позначається на контурній картою.$

 1. Причини греко-перських війн.

 1. захоплення персами земель Малої Азії, порушені торговельні зв’язки Греції;

 2. Бажання персів захопити усю Грецію;

Привід до війни: допомога Афін повсталими містами в області Іонія в Малої Азії проти персів (Мілет $500-496 р. до н.е. повстання)

 1. Основні події греко-перських війн.

491 до н.е. посольство перського царя Дарія до Греції – Спарта та Афіни відмовилися підкоритися й вбили послів.

Демонстрація презентації, в якій розглядаються основні битви війни.

А) Марафонська битва;

$ 13 вересня 490 до н.е. Марафонська битва – 20000 персів та 11000 греків під керівництвом Мільтіада → перемога греків → марафонський біг 42 км. 195 м.

Б) Битва при Фермопілах;

481 створено військово-оборонний союз Спарти та Афін.

480 до н.е. битва при Фермопілах – 300 спартанців на чолі царя Леонід та союзного війська греків проти царя Персії = перемога персів → захоплення Середньої Греції, розорення території та міст (Афін)

В) Саламінська битва;

28.09.480 до н.е. битва біля острова Саламін. – 380 трієр проти 800 галер. = перемога греків

Питання до відео презентації:

 1. Який вигляд і чим озброєні грецькі воїни?

 2. Який вигляд перських воїнів?

 3. $Хто такий Мільтіад, Леонід та Фемістокл?

 4. Що Вам запам’яталось у Марафонській битві?

 5. Що Вам запам’яталось у Саломінській битві?

 6. Що позначає визначення марафонський біг?

 7. Чому греки перемогли в Марафонській та Саломінський битвах?

 8. $Яке значення мала Фермопільска битва?

Розповідь вчителя

Г) Остаточна перемога греків та її значення;

479 до н.е. битва при Платеях – греків 80000 на чолі спартанець Павсатій, персів усього 170000 на чолі Мардоній = перемога греків

Дрібні суточки на протязі 30 років переважно на морі.

449 до н.е. Каллії$в мир між Грецією та Персією = перси відмовились від гегемонії в Егейському морі, протоки Геллеспонт та Боспор вільні для греків

 1. Перший Афінський морський союз.

478-479 створення Афінського морського союзу – 30 полісів керівну роль грали Афіни, казна спочатку була на острові Делос, потів в Афінах.

Розповідь вчителя з демонстрацією карти.

IV ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Скласти узагальнюючу таблицю та позначити події на контурній карті.

Дата, командуючий

Місце битви

Наслідок та значення

$

$

$

V ПІДСУМОК УРОКУ

Вчитель перевіряє правильність заповнення таблиці, робить висновки.

VI Д/З

 1. підручник § 34;

 2. повідомлення на тему «Значення Греко-перських війн».

ДЖЕРЕЛА:

Фрагменти фільмів: «300 спартанців» (2007), «Марафонська битва» з серії «Великие сражения древности», «Греция» з серії «Как создавались империи»;

Сайти: «Вікіпендія»;

Підручники та література:

Основна література:$

 1. Шалагінова О.І., Шалагінова Б.Б. Історія стародавнього світу: Підручник для 6 класу. –К.: Пед. Преса, 2006. -288с.

Допоміжна література:

  $

 1. Голованов С.О., Костирко С.В. Історія Стародавнього світу: Підручник для 6 класу. –К.: Грамота, 2006. -296 с. – § 30;

 2. Книга для чтения по истории древнего мира: Пособие для учащихся. / Под ред. Немировского А.И. –М.: Просвещение, 1981. -304 с. – С. 154-162.

 3. Соколов Б.В. Сто великих войн. –М.: Вече, 2001. -544 с. –С. 11-16.

 4. Сто великих битв. –М.: Вече, 2000 – 640 с. –С. 10-22.

Еще записи

Leave a Comment