Презентация по истории на тему “Документознавство” скачать бесплатно

Слайд №1

$

Текст слайда: Марченко П.А. ДЗ-2-1 Презентація на тему “Документознавство”


Слайд №2

Текст слайда: Документознавство— наука про документ та документообіг; наукова дисципліна, яка досліджує процеси створення й функціонування документів та розробляє принципи побудови документно-комунікаційних систем та методи їхньої діяльності.


Слайд №3

$

Текст слайда: Об’єктом документознавства є комплексне вивчення документа як системного об’єкта, спеціально створеного для зберігання та розповсюдження інформації в просторі та в часі. Предметом документознавства — є створення наукового знання про документ в його єдності матеріальної та інформаційної складових, про закономірності його створе$ння та функціонування в суспільстві. Об’єкт, предмет і структура документознавства


Слайд №4

Текст слайда: Діапазон пересування недокументованої інформації в просторі обмежений. Наприклад, звукові хвилі усного мовлення поширюються в дуже обмеженому просторі біля джерела їхнього виникнення — людини, що говорить. Просторовий бар’єр починається там, де вухо співрозмовника вже не в змозі уловити мова що говорить. Просторовий бар’єр

$


Слайд №5

$Текст слайда: Матеріальний носій із закодованою інформацією поширюється не тільки в просторі, але і в часі. Передавальну інформацію документ і сприймаючий суб’єкт повинні зістиковуватися в часі. Але в реальному світі об’єкти розділені простором. Часовий бар’єр


Слайд №6

Текст слайда: Незважаючи на тісний зв’язок документознавства із джерелознавством, між ними є істотні розходження, які спостерігаються: в об’єкті дослідження (джерелознавство вивчає, крім письмових документальних джерел, також й інші види й форми історичних джерел, зокрема, речовинні); з мет$ою дослідження (джерелознавство вивчає документ із метою вироблення методів витягу необхідної інформації); у хронології (джерелознавство вивчає документи винятково в ретроспективному середовищі, а документознавство — також в оперативному й у перспективному середовищі).


Слайд №7

$

Текст слайда: Чимало спільного можна виявити також між документознавством і книгознавством. Їх зближають: інформаційна, соціальна сутність об’єктів дослідження — документа й книги; багато в чому однакові цілі й функції; папір як загальний матеріальний носій інформ$ації лист як однаковий спосіб передачі інформації.


Слайд №8

Текст слайда: Дякую за увагу!


Еще записи

Leave a Comment