Презентация по химии на тему “Виробництво цукру” скачать бесплатно

Слайд №1

$

Текст слайда: Виробництво цукру Виконав Учень 9-Б класу Новодністровської гімназії Глушко Мар’ян


Слайд №2

Текст слайда: Цукрова сировина $Сировиною для отримання цукру є рослини-цукроноси, що містять цукрозу. До найбільш поширених цукроносіїв належать: цукрові буряки, цукрова тростина, цукрове сорго, цукрова кукурудза, цукровий клен, цукрова пальма, ріжкове дерево.


Слайд №3

Текст слайда: Механічна обробка (миття, подрібнювання цукрового буряка на стружку). Дифузія (обробка гарячою водою). У результаті сахароза переходить у розчин. Дефекація (обробка розчином вапняного молока). У результаті домішки — органічні кислоти, білки, барвники, які необхідно відокремити від сахарози, осаджуються, а сахароза залишається в$ розчині у вигляді сахарату: C12H22O11 + Ca(OH)2 → C12H22O11 + CaO + H2O


Слайд №4

Текст слайда: Сатурація (обробка розчину сахарату карбон(IV) оксидом для осадження кальцій карбонату). Сахароза залишається в розчині: C12H22O11 + CaO + CO2 → C12H22O11 + CaCO3 Випарювання розчину $у вакуумних апаратах і центрифугування (кристалізація розчину сахарози). Додаткове очищення цукру (рафінування).


Слайд №5

Текст слайда: Гідравлічна подача. Подачу буряків на завод здійс нюють по похилому жолобу гідравлічного транспортера водним потоком.


$Слайд №6

Текст слайда: Миття буряків відбувається в кулачкових або в барабанних бурякомийках. Підготовлені до переробки буряки зважують на автоматичних порційних вагах. Показник цієї ваги служить осно вою всього хіміко-технологічного обліку на заводі. Здрібнення буряків. Буряковий сік вичавлюють дифузійним способом.


Слайд №7

$

Текст слайда: Отриман$ня дифузійного соку Мета цього технологічного процесу — вилучення з бурякової стружки максимальної кількості цукрози. Для цього стружку обро бляють протитоком у воді при температурі 70—75°С. Внаслідок такого впливу в клітинах денатурує, практично вся цукроза та деяка частина розчинених нецукрів через стінки клітин переходять (дифундують) у воду.


Слайд №8

Текст слайда: На стадії вичавлення дифузійного соку можливе газоутворення, викликане життєдіяльністю мікроорганізмів, що потрапили на ди фузію разом зі стружкою внаслідок поганого миття буряків. Для боротьби з газоутворенням необхідно: а) стежити, щоб буряки добре відмивалися від бруду; б) дезінфікувати стружку формаліном при переробці ушкодженого коріння буряків; в) зменшувати час знаходження сокостружково$ї суміші в дифузійних апаратах; г) знижувати температуру дифузії. Отримання дифузійного соку


Слайд №9

$Текст слайда: Очищення дифузійного соку Дифузійний сік являє собою полікомпонентну систему, в якій міститься 16—17 % сухих речовин, з них 14—15 % цукрози і 2 % нецукрів


Слайд №10

$

Текст слайда: Очищення соку очищення соку здійснюють у кілька етапів: відділення рідини від суспендо ваних у ній частинок за допомогою пористих перегородок. обробка вапном (дефекація); видалення надлишку вапна діоксидом вуглеводу (сатурація з фільтруванням); знебарвлення та обеззараження соку (сульфітація).


$Слайд №11

Текст слайда: Згущення соку Для підвищення вмісту сухих речовин у продукті сік випарову ють. Випаровування проводять з мінімальними витратами тепла та змінами соку. Очищений сік містить 14—15 % сухих речовин, а внаслідок випаровування їх вміст підвищується до 65%. Випаровування соку здійснюють у ви парних установках з багаторазови$м використанням пари. Випарні апарати працюють безперервно, тобто в них весь час надходить рідкий сік на випаровування та безперервно відводиться густий сік, який називають сиропом.


Слайд №12

Текст слайда: Згущення соку Внаслідок цього концентрований розчин цукру в апараті кипить при температурі не вище 90°С. Ця умова дуже важлива для запобі гання пригоряння цукру. Сироп з концен$тратора піддають сульфітуванню разом з клеровкою жовтого цукру, фільтрують і потім викачують на збірники перед вакуум-апаратами.


Слайд №13

Текст слайда: Очищення сиропу При згущенн$і соку випаровуванням части на нецукрів випадає в осад, збільшується кольоровість та концен трація редукуючих речовин, що викликає необхідність сульфітації та фільтрації сиропу перед уварюванням.


Слайд №14

Текст слайда: Отримання кристалічного цукру Отримання кристалічного цукру з соку відбувається в кілька етапів. Спочатку його уварюють у вакуум-апараті до вмісту сухих речовин 92,5—93,5 %. При цьому частина цукрози викристалізову ється, утворюючи суміш кристалів та міжкристального розчину. При центрифугуванні кристали цукру відділяють від розчину. Для видалення жовтого забарвлення цукру проводять відбілювання цукру-піску гарячою водою. Сиропи, отримані після центрифу гування та відбілювання, знову уварюють до утфєля і $отримують цукор II кристалізації.


Слайд №15


Слайд №16

$

Текст слайда: Центрифугування утфеля Утфель являє собою двофазну в’я зку масу з вмістом 45—60 % кристалів цукру, а інше — міжкристалевий розчин. Щоб отримати кристалічний цукор, тверду фазу відділяють від рідкої механічним способом на центрифугах. Відцентрова сила, що виникає при обертанні ротора центрифуги з утфелем, у багато разів більше сили важіння, тому розділення твердої та рідкої фаз відбувається дуже швидко.


Слайд №17

$

Текст слайда: Зберігання цукру Вологість вивантаженого з центрифуги цукру коливається в ме жах 0,5—1,5 %, а температура — 70—80°С. Такий цукор необхід но сушити, оскільки в ньому утворюються грудки, а при транспортуванні кристали легко ушкоджуються.

$


Слайд №18

Текст слайда: Дякую за увагу


Еще записи

Leave a Comment