Презентация по начальной школе на тему “учителя” скачать бесплатно

Слайд №1

Текст слайда: Педагогічне кредо Заходиш в клас ти кожен ранок – І починаєш знову вчити, Бо праця вчителя – світанок, Який не можна загасити Творити сп$онукають очі, Що заглядають тобі в душу. Тому без творчості – не можу! Творити хочу, буду й мушу! Іванович Світлана Сер$гіївна


Слайд №2

Текст слайда: Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку і передбачає всебіч$ний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних вида$х діяльності, самовираження у творчих видах завдань. Проблема, над реалізацією якої, працюють освітяни Сторожинецького району Творче впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівників шкіл та успішну реалізацію завдань реформування освітньої системи відповідно до вимог чинних нормативних документів держави про освіту – крок до якісної освіти. Проблема, над розв`язанням якої, працюють педагоги Сторожинецької гімназіі Діяльність педколективу у формуванні художньої культури, розвитку естетичних потреб і почуттів. Сучасні підходи до організації навчання й $інтерактивних технологій – запорука покращення якості знань учнів.


Слайд №3

$

Текст слайда: Напрямки роботи колективу Сторожинецької гімназії Формування творчої особистості учнів


Слайд №4

Текст слайда: Розвиток інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу як нео$бхідна передумова професійного росту вчителя і всебічного розвитку творчих здібностей учнів Професіоналізм – це ефективність, надійність, відповідальність П. Таранов НАПРЯМКИ ВТІЛЕННЯ: працювати в пошуку змін та інновацій; глибоко вивчати дитину як цілісну особистість. – цілеспрямовано впливати на розвиток творчих задатків молодших школярів – постійно використовувати сучасні інноваційні технології навчання і виховання ділитися своїм досвідом, досягненнями, доробками з колегами Головні риси творчої особистості: – виникн$ення спрямованого інтересу до певної галузі знань ще в дитячі роки, зосередженість на творчій роботі, націленість на зворотний напрям діяльності; велика працездатність; – підпорядкованість творчості духовній мотивації; – стійкість, непоступливість у творчості, навіть, упертість; – захопленість роботою. Риси творчої діяльності: оригінальність і новизна т$воріння; – значний обсяг створеного; – ретельність в оформленні створеного; настійне намагання робити результат своєї праці надбанням людей; мотиваційне забезпечення творчого процесу, інтерес до певного виду діяльності і захопленість нею.


Слайд №5

$

Текст слайда: Діти мають жити у світі краси , гри, казки, музики, малюнка, фантазій, творчості. Джерела здібностей і обдарувань дітей – на кінчіках їхніх пальців. Від пальців ідуть найтонші струмочки, які живлять джерело творчої думки. . Основні ідеї В.О. Сухомлинського уроки мислення на природі; спостереження за явищами природи, поєднання споглядання реальної природи із фантазіями; створити атмосферу радості; школа виховання добрих почуттів; налагодження постійного емоційного зв`язку з батьками; спо$нукати дітей до творчості.


Слайд №6

Текст слайда: “Навчити дітей літати! Не ходити, $не повзати, а саме літати!” Ш. Амонашвілі Учитель лише тоді вчитель, коли він – учень. Ш. Амонашвілі. Уроки духовного життя : “Уроки здивування і захоплення” “Уроки про зміст життя” “Уроки краси” “Уроки$ про серце” “Уроки мудрості” “Уроки молитви” “Уроки радості” “Уроки про душу” “Уроки терпіння” “Уроки любові” Принципи гуманної педагогіки: Олюднити середовище навколо дитини. Проявити терпіння. Приймати дитину такою якою вона є. Будувати стосунки співпраці. Бути оптимістичним. Бути вірним та чесним з дітьми.


Слайд №7

Текст слайда: Завідувач лабараторією проблем сільської школи Інституту педагогіки АПН україни І.С. Волощук Розвиток творчих здібностей учнів визначається в наш час провідною метою їх навчання і виховання. І.С. Волощук І.С. Волощук Розвиток творчих Здібносте$й молодших школярів Життя на кожному кроці доводить, що розумна людина – це не тільки індивідум, який багато знає, скільки той, хто вміє наявні слова застосовувати в новій незнвичайній обстановц. Про таких лю$дей кажуть, що вони можуть творчо мислити. І.С. Волощук І. С. Волощук


Слайд №8

Текст слайда: Досвід педагогів Чернівецької області. ЗАСЛУЖЕНИЙ УЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ Алла Пилипівна Кобевка “Педагогічне кредо: Кожній дитині – світло знань, кожній дитині – світло любові, віру в сили свої без вагань – як запоруку ща$сливої долі…” Принципи: – Індивідуальн-диференційованого підходу; Цілісності; інтегрованості дитячої індивідуальності; оптимального співвідношення процесів розвитку та саморозвитку; поваги до унікальної своєрідності кожної дитини та її сім`ї


Слайд №9


Сл$айд №10


$Слайд №11

Текст слайда: Етапи орієнтації Мотивація наступної діяльності вчтиелем, позитивна установка на роботу. – Орієнтація учнів у місці даного заняття в цілісному курсі, розділі, темі.- Опора на особистий досвід учнів з проблеми заняття Етапи визначення мети Визначення спільно з учнями особистісно-значимих цілей наступної діяльності на ууроцію Визначення показників досягнення поставлених цілей. Етапи проектування Залучення учнів(за можливістю)до планування насту$пної діяльності через попередню роботу(випереджаючі завдання, повідомлення, самостійні завдання) Етапи організації виконання плану діяльності – Надання варіативності у виборі способів навчальної діяльності Вибір учнями способів фіксації пояснення нового матеріалу Вибір учнями завдань і способів їх виконання при закріплені знань Варіативність в завданні домашньої роботи Етап к$онтрольно-оцінювальний Залучення учнів до контролю за ходом навчальної діяльності Участь учнів у виправленні зроблених помилок, осмислюванні їх причин Надання учням можливості самостійно або за допомогою вчителя, у інших учнів порівнювати отриманий результат із критеріями ета$лона.


Слайд №12


Слайд №13

Текст слайда: Природа рідного краю Форма захисту: Презентація набутих знань на захисті загальношкільного проекту Розвиваємо практичні навички Мотивація щодо збереження і примноження світу $Психологічний супровід Про що свідчать наші дослідження Фото виставка Виставка Учнівських робіт Плакат- стінвіка Навчально- Інформаційний супровід Кінцевий продукт: Портфоліо учнів Художньо-е$стетичне спрямування проекту Збір інформації Відвідування ботанічного саду, Дендро- логічного парку Художнє оформлення Музичне оформлення


Слайд №14

Текст слайда: Сторожинець 2007 Заходиш в клас ти кожен ранок – І починаєш знову вчити, Бо праця вчител$я – світанок, Який не можна загасити Творити спонукають очі, Що заглядають тобі в душу. Тому без творчості – не можу! Творити хочу, буду й мушу! Сторожинець 2007


Слайд №15


Еще записи

Leave a Comment