Презентация по педагогике на тему “Економічний Ліцей” скачать бесплатно

Слайд №1

$

Текст слайда: Одеський економічний ліцей Одеської міської ради Одеської області “ Креативні технології навчання, здатні відповідати вимогам сучасного інформаційного суспільства ”


Слайд №2

Текст слайда: Одеський економічний ліцей Одеської міської ради Одеської області Економічний ліцей – це науково-дослідницька робота, захист якої відбувається щорічно 14 травня, у День науки Економічний ліцей – це правова дитяча держава зі своєю Конституцією, Парламентом і Президентом, Радою справедливих Еконо$мічний ліцей – це висококваліфіковані викладачі ліцею та вищих навчальних закладів Одеси


Слайд №3

Текст слайда: В економічний ліцей діти біжать із задоволенням, адже всіх учителів люблять і обожнюють; у нашому ліцеї не заведено списувати на контр$ольних та іспитах, до жодного з учителів не можна спізнюватися на уроки, до нашого директора не «викликають на килим», а запрошують порадитися


Слайд №4

Текст слайда: Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до використання нових ідей, задумів, нових підходів та рішень. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а$ саме: рішучістю, умінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення. Динамізм глобальних змін у світі, перетворення в суспільстві потребують певних змін і в системі освіти. Інновації, які охопили сучасну школу, органічно вплітаються в навчально-виховний процес і нашого ліцею.


Слайд №5

$

Текст слайда: Тривалий час ліцей працював та завершив роботу над проблемою: “ Формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті на засадах проектних технологій ” Усю роботу не можна охопити проектами, але ж вони є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу. Робота над проектами обмежена часовими рамками. Тому деякі з них перейшли до рутини (у нашому ліцеї вона має позитивне значення), а деякі – перетворилися на нові.

$


Слайд №6

$

Текст слайда: Проект „ Справжній економіст ” удосконалився та втілився у традиційне щорічне професійне свято ліцеїстів – Економічну гру


Слайд №7

Текст слайда: Проект „ Громадянин України ” став одним $з ключових елементів патріотичного виховання в ліцеї – було відкрито ліцейський музей


Слайд №8

Текст слайда: Проект „ Творча особистість ” започаткував нові ліцейські свята: День аматора; День першокурсника; День ліцеїста; День Святого Миколая; Свято Весни – конкурс вальсу; Шевченківські свята – конкурс народної української пісні


Слайд №9

$

Текст слайда: Найкращий учитель не той, що щось знає і про це розповідає, а той, який створить умови, аби учень сам дуже захотів зрозуміти та навчитись. Виходячи з цього, на перспективу ставимо проблему: “ Креативні технології навчання, здатні відповідати вимогам сучасного інформаційного суспільства ”


Слайд №10

Текст слайда: Плануючи очікувані результати, ми навчаємо та вчимося свідомо планувати реалії свого$ життя. Перші кроки до цього вже зроблено: перехід на парну систему організації навчальних занять; відмова від домашнього$ завдання або посилення його творчих, креативних сторін; надання права вибору; дотримування твердої позиції формули успіху «Учні + учителі + батьки = партнери». Усе задля досягнення основної мети – формування вільної, свідомої, творчої особистості


Слайд №11

Текст слайда: Парна система організації навчальних занять Переваги: можливість використання вчителями більшої кількості активних та інтерактивних форм та методів роботи: конференції, семінари, проекти, конкурси тощо; вирішення питання перенавантаження учнів великим обсягом домашніх завдань; надання змоги зменшити вагу ліцейського портфеля.


$Слайд №12

Текст слайда: Урок-конкурс Урок-захист проекту Урок-змагання Урок-екскурсія


Слайд №13

Текст слайда: Новий погляд на домашнє завдання домашнє завдання – не доопрацювання на уроці, $а розвиток креативних можливостей учнів; традиційний етап уроку домашнє завдання – новаторський, диференційований, творчий підхід; стовідсоткове виконання учнями домашнього завдання – це вміле його стимулювання; звичайне опитування на будь-якому етапі уроку – застарілий метод перевірки рівня засвоє$ння знань.


Слайд №14

Текст слайда: Новий погляд на домашнє завдання Саме здатність осмислювати виучуване, виділяти основне сприяє виробленню вмінь свідомо застосовувати знання на практиці. Крім того, учням подобаються назв$и таких видів домашніх завдань: «Асоціація», «Навчаючи – навчаюсь», «Незакінчені речення», «Лови помилку», «Передай крейду», «Свої приклади», «Дружня порада», «Створи символ», «Виступ у суді», інтерв’ю з письменником чи героєм, «створення» фільму (буктрейлер), вернісаж ілюстрацій до твору, вернісаж ідей, рольова гра (інсценізація).


Слайд №15

$

Текст слайда: «Навчаючи – навчаюсь» «Вернісаж ідей» «Рольова гра (виборці)» «Складання листів-привітань»


Слайд №16

Текст слайда: Дотримування твердої позиції формули успіху «Учні+учитель+батьки=партнери». Освічені люди рідко не знають, як збути час; побути на самоті для освічених – часто благословення, бо їм до душі власне товариство. $Час для них не тягар.


Слайд №17


Слайд №18

Текст слайда: Надання права вибору допро$фільної підготовки для учнів 8-9 класів; профільного напряму для учнів 10-11 класів; другої іноземної мови: французька/німецька; керівника науково-дослідницької роботи; бажання брати участь у конкурсах, олімпіадах, захисті наукових робіт.


Слайд №19

Текст слайда: Перспективне актуальне завдання: розширювати вибір, аби задовольнити потреби усіх учнів, адже кожний учасник – уже переможець, у першу чергу, у змаганні з самим собою.


Слайд №20

Текст слайда: Віддзеркалення партнерства учасників навчально-виховного процесу в лі$цеї


Еще записи

Leave a Comment