Презентация по педагогике на тему "педагогічний досвід" скачать бесплатно

Слайд №1

Текст слайда: Презентація педагогічного досвіду вчителя Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Костянтинівської міської ради Донецької області Вороненко Світлани Геннадіївни Д$онецька область Хмарні технології як засіб інклюзивного навчання


Слайд №2

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Навчанням дітей із особливими потребами в Україні перебуває на стадії розвитку З огляду на це, проблема навчання дітей із особливими потребами набуває важливого значення. Найбіль$шої ефективності можна достигнути за допомогою хмарних технологій. Актуальність


Слайд №3

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Мета досвіду:створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами на основі застосування хмарних технологій, з урахуванням індивідуальних особливостей. Очік$увані результати: забезпечення умов, спрямованих на розвиток пізнавального потенціалу учнів; позитивна динаміка в якості освіти; прагненн$я до самовдосконалення, самоствердження учнів з особливими потребами.


Слайд №4

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна


Слайд №5

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна


Слайд №6

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Дистанційний курс дозволяє


$Слайд №7

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Використання дистанційного курсу на практиці приводить до зміни ролі вчителя. Із носія готових знань він перетворюється в організатора пізнавальної, дослідницької діяльності своїх учнів.


Слайд №8

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Курс роз$рахований не лише на дітей, що працюють на уроках інформатики. До лекцій і завдань діти можуть звертатися і вдома. Таким чином діти, що не можуть постійно відвідувати школу, не залишаються поза увагою вчителя, а учні, які бажають покращити свої результати, неодноразово можуть звертатися до перегляду лекцій, завдань, спробувати виконати завдання$ наперед.


Слайд №9

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Рекомендації Хмарні технології доцільно використовувати не тільки на уроках інформатики, а й на інших предмет$ах. Діти з особливими потребами повинні мати реальні можливості до рівного повноцінного доступу до освіти.


Слайд №10

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіїв$на Висновки Застосування хмарних технологій перетворює навчання на цікаву подорож до країни знань, внаслідок чого вміння і навички учнів стають міцними, а набуті знання можуть реалізовуватися в конкретних життєвих ситуаціях, а значить сприяють розвитку соціальної компетентності.

$


Слайд №11

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Моніторингові спостереження навчальних досягнень учнів


Слайд №12

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Таблиця досягнень учнів з інформатики Навчальний рік Інформатика ІКТ 201$0-2011 Черкасов Д, 11 клас, 1 місце   2011-2012 Комісарова О, 11 клас, 1 місце Петрень Є, 10 клас, 1 місце Комісарова О, 11 клас, 1 місце 2012-2013 Чепак В, 9 клас, 3 місце Валіницький А, 10 клас, 2 місце ЧепакВ, 9 клас, 1 місце ВаліницькийА, 10 клас, 1 місце ПетреньЄ, 11 клас, 1 місце


Слайд №13

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Ресурси Дистанційне навчанн$я. - URL: http://school57.edu.kh.ua/distancjne_navchannya_uchnv/ Дітковська Л.А. Значення інформаційних технологій у соціальній реабілітації інвалідів// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. - №1. - с.5-10. Елен Р.Даніелс, КейСтаффорд. Залучення дітей з особливими потребами до загальнооосвітніх класів. Львів, 2000; Засенко В.В.,Вавіна Л.С., Колупаєва А.А. Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в з/о (дошкільних) навчальних закладах. К., 2004; Кроки до компетентності та інтеграції в сус$пільство: Науково-методичний збірник. К.: Контекст, 2000;


Слайд №14

Текст слайда: Вороненко Світлана Геннадіївна Ресурси Іноземцева С.$В. Сучасний досвід організації навчання дітей з особливими потребами в Україні як наукова проблема. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_zntndr/2007_27/9.html Класна оцінка. - URL: http://klasnaocinka.com.ua Концепція загальної середньо$ї освіти (12-річна школа)// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 — К., Педагогічна преса, 2002 — 23с. Пріоритетні напрямки розвитку освіти дітей з особливими освітніми потребами. - URL: http://school16.org/navchannya-uchniv-z-osoblivimi-potrebami


Post Comment