Презентация по технологии на тему «Звіт Л.В.Скіданової» скачать бесплатно

Слайд №1

Текст слайда: Звіт Всеукраїнського науково-практичного семінару з проблем розроблення$ електронних підручників (17-19 вересня 2013р., м.Феодосія) Підготувала викладач інформаційних технологій ПТУ №27 м. Лохвиця Л.В.Скіданова щелкните, чтобы…


Слайд №2

Текст слайда: В рамках спільної дослідно — експериментальної роботи «Науково — методичних центрів ПТО України » та Інституту професійно -технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 17-19 вересня 2013 пройшов черговий науково — методич$ний с$емінар на тему: “Основи комп’ютерно орієнтованого дидактичного проектування електронних програмно — педагогічних засобів, як базових елементів інформаційного освітнього середовища професійно — технічної освіти” щелкните, чтобы…


Слайд №3

Текст слайда: Мета проекту: — створення $інтегрованого інформаційного середовища безперервної підтримки професійної компетенції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; — запровадження єдиної технології комп’ютерно орієнтованого дидактичного проектування інформаційного середовища підтримки професійної компетенції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; — застосування програмного забезпечення підтримки інтегрованого інформаційного освітнього середовища на принципах відкритих кодів та вільного розповсюдження. щелкните, чтобы…


Слайд №4

Текст$ слайда: Організація інноваційного проекту Перший етап, 2011 – 2012 роки: нормативно-правове забезпечення виконання першого етапу проекту; науково-методичне$ забезпечення виконання першого етапу проекту; програмно-технічне забезпечення виконання першого етапу проекту; підвищення кваліфікації викладачів закладів підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів; формування інформаційного освітнього середовища системи післядипломної педагогічної освіти; розроблення доповнень до законодавчої бази освітньої діяльності; розроблення нормативно-правових документів освітньої діяльності в інформаційному освітньому середовищі. Другий етап, 2013 – 2014 роки: норма$тивно-правове забезпечення виконання другого етапу проекту; науково-методичне забезпечення виконання другого етапу проекту; програмно-технічне забезпечення виконання другого етапу проекту; підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти; формування інформаційного навчального середовища системи професійно-технічної освіти; розроблення нормативно-правових документів освітньої діяльності в інформаційному навчальному$ середовищі системи професійно-технічної освіти. Третій етап, 2015 рік: обробка результатів та формування звітної документації проекту; формування науково-методичної документації супроводу процесу безперервної підтримки професійної компетенції педагогічних працівників із використанням інформаційного освітнього середовища; формування науково-методичної документації супроводу навчально-виховного процесу в системі професійно-технічної освіти з використанням інформаційного навчального середовища. щелкните, чтобы…


Слайд №5

$

Текст слайда: щелкните, чтобы…


Слайд №6

$

Текст слайда: щелкните, чтобы…


Слайд №7

Текс$т слайда: Вітальне слово директора Феодосійського професійно-технічного будівельного училища Комарова Пантелея Івановича Відкриття семінару щелкните, чтобы…


Слайд №8

Текст слайда: Омельченко Галина Леонідівна заступник директора НМЦ АРК- завідуюча лабораторією професійно-технічної освіти, кандидат педагогічних наук. Тема виступу: “Досвід та проблеми формування інформаційного навчального середовища в системі ПТО АРК. Говорилося, що розпочалося “століття інформатики”: глобальне переобладнання всіх галузей комп’ютерними та телекомунікаційними системами. Отже недіємною частин$ою начального процему є електронні підручники, підручники нового поеоління. Виступ привернув велику увагу слухачів щелкните, чтобы…


Слайд №9

$

Текст слайда: Керівник семінару старший науковий співробітник, кандидат військових наук, доцент Лабораторії підручникотворення Інституту ПТО НАПН України Шевченко Віктор Леонтійович. Го$ворив про те, що інтегрованість інформаційного освітнього середовища безперервної підтримки професійної компетенції педагогічних працівників полягає: -у єдності інформаційного освітнього середовища за соціально-гуманітарною, професійною і фаховою складовими педагогічної компетенції; -у створенні спільної бази накопичення та обміну досвіду управління, навчання і виховання в національній системі середньої освіти; в об’єднанні та розподілі зусиль щодо формування інформаційного освітнього середовища підтримки професійної компетенції педагогічних кадрів; -у проведенні безперервного моніторингу якості навчально-виховного процесу та формуванні єдиної стратегії розвитку національної системи середньої освіти; у запровадженні програмного забезпечення на принципах відкритих кодів і $вільного розповсюдження з централізацією його експлуатаційної підтримки та вдосконалення. щелкните, чтобы…


Слайд №10

Текст слайда: Ветчинкін Олег Сергійович Інженер-програміст Лабораторії підручникотворення Інст$итуту ПТО НАПН України. Доповів про застосування програмного забезпечення підтримки інтегрованого інформаційного освітнього середовища на принципах відкритих кодів та вільного розповсюдження досягається: — шляхом визначення базової операційної системи; через формування прикладного програмного пакету з відкритими кодами; — запровадженням базової програмно-інструментальної платформи підтримки інформаційного освітнього середовища; — створенням серверного центру об$слуговування і вдосконалення програмного забезпечення підтримки інформаційного освітнього середовища; — реалізацією єдиних параметричних і технічних характеристик щодо комп’ютерних засобів, Інтернет і засобів зв’язку. щелкните, ч$тобы…


Слайд №11

Текст слайда: В семінарських заняттях приймала участь творча група в $складі 14 викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ Автономної Республіки Крим, Полтавської та Запорізької областей. Полтавську область ПРЕДСТАВЛЯЛИ викладачі з предмету: “Інформаційні технології” Харчук Ольга Петрівна ПТУ № 25 м. Зіньків, Скіданова Людмила Володимирівна ПТУ № 27 м.Лохвиця, Шевченко Антоніна Іванівна ПТУ № 50 м. Карлівка щелкните, чтобы…


Слайд №12

Текст слайда: . — Х$арчук Ольга Петрівна ПТУ № 25 м. Зіньків Предмет «Інформаційні технології», професія «Кравець», 4 розряд -9 годин(7лекції,2 ЛПР) — Шевченко Антоніна Іванівна ПТУ № 50 м. Карлівка Предмет «Інформаційні технології», професія «Оператор комп’ютерного набору», ІІ категорія Тема 1. Вик$ористання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва – 12 годин(10лекцій, 2 ЛПР) — Скіданова Людмила Володимирівна ПТУ № 27 м.Лохвиця Предмет «Інформаційні технології», професія «Оператор комп’ютерного набору», ІІ категорія Тема 2. Система управління на основі комп’ютерних технологій — 12 годин (10лекцій, 2 практики) Творча група працювали над електронним підручником щелкните, чтобы…


Слайд №13

Текст слайда: Учасники семінар$у щелкните, чтобы…


Слайд №14

Текст слайда: Перший день – перше засідання Вивчення способів введення текстової інформації на платформу щелкните, чтобы…


Слайд №15

Текс$т слайда: Обговорення в групах щелкните, чтобы…


Слайд №16

Текст слайда: Другий день – друге засідання Тренувальні заняття по введенню інформації на платформу щелкните, чтобы…


$Слайд №17

Текст слайда: Індивідуальна робота щелкните, чтобы…


Слайд №18

$

Текст слайда: Виявлення складнощів при введенні інфомації на платформу та їх усунення. Робота над завданнями контролю та самоконтролю для учнів Третій день – третє засідання щелкните, $чтобы…


Слайд №19

Текст слайда: Закріплення вивченого щелкните, чтобы…


Слайд №20

Текст слайда: Головний акцент при розробці інформаційних ресурсів був направлений на реалізацію дидактичних механізмів адаптації середовища до здібностей і запитам учнів в ПТНЗ . У результаті проведених занять ви$кладачі та майстри виробничого навчання оволоділи методикою формування інтерактивних дидактичних матеріалів, побудованих на структурно — логічних і міжпредметних зв’язках , а також індивідуально орієнтованої базою самоконтролю з роз’ясненнями на основі причинно -наслідкових зв’язків. Саме це визначає інноваційність дидактичного проектування електронних програмно — педагогічних засобів нового покоління. щелкните, чтобы…


Слайд №21

$

Текст слайда: Робота з кросвордами, тестами та відео інформацією Вас чекає на наступному семінарському занятті! Повідомлення від Шевченка Віктора Леонтійовича щелкните, чтобы…

$


Слайд №22

Текст слайда: Теплі та щирі слова вдячності керівнику від учасників семінару… були приємні Заключне слово щелкните, чтобы…


Слайд №23

$

Текст слайда: Творчий колектив Фото на згадку щелкните, чтобы…


Слайд №24

Текст слайда: Від імені своїх колег та особисто від себе хочу подякувати за сприяння, розуміння та підтримку організаторам заходу, начальникам відділів освіти Полтавської обл. та АРК, завідувачам та методистам методичних кабін$етів, особлива вдячність директорам навчальних закладів: ПТУ № 25 м.Зіньків, ПТУ № 27 м.Лохвиця, ПТУ № 50 м. Карлівка за надану можливість бути учасниками Всеукраїнського науково-практичного семінару щелкните, чтобы…


Слайд №25

$Текст слайда: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ЧЕКАЮ НА СПІВПРАЦЮ! щелкните, чтобы…


Еще записи

Leave a Comment